• มีนาคม 4, 2022

NEWS

NEWS

NEWS ตัวแทนชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรมและคณะได้เข้ายื่นหนังสือถึงกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 3 คณะเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการทางกฏหมายการบุกรุกขุดทำลายพื้นที่ในเขตโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า และตรวจสอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยชมรมฯ ได้รับข้อมูลว่ามีการบุกรุกขุดทำลายพื้นที่ในเขตโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา มาอย่างต่อเนื่องหลายปี แม้ว่ากรมศิลปากรจะได้ประกาศขึ้นทะเบียน
และกำหนดขอบเขตโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี 2535 ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,460 ไร่
แต่ก็ไม่มีการยำเกรงใด ๆ ยังมีการบุกรุกเรื่อยมา
พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ เป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย
มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระดับนานาชาติ โดยทำการค้าขายกับฮอลันดา โปรตุเกส อังกฤษ จีน อินเดีย
และฝรั่งเศส อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีโบราณสถานสำคัญมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย
(1,200-1,400 ปีก่อน) สมัยอยุธยา ธนบุรี จนมาถึงรัตนโกสินทร์
ทั้งนี้ ปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมมีเจดีย์ศิลปะสมัยศรีวิชัย ณ เขตโบราณสถานเขาน้อย
ซึ่งผู้บุกรุกได้ไถทำลายภูเขาเป็นพื้นที่จนห่างจากฐานเจดีย์เพียง 60 เมตร อีกทั้งในเขตพื้นที่หัวเขาแดงชัยภูมิโบราณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีโบราณสถานสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ก็ถูกขุดทำลาย
พื้นที่หัวเขาแดงมีโบราณสถานสำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ สุสานสุลต่านสุลัยมาน ชาห์
ผู้เป็นต้นตระกูลที่มีเชื้อสายสืบเนื่องมาถึงราชวงศ์จักรี คือสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนีในรัชกาลที่ 3
ซึ่งมีศักดิ์เป็นเทียดของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลปัจจุบันจึงมีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับสุลต่านสุลัยมาน ชาห์
นอกจากนี้ มีเจดีย์สองพี่น้องซึ่งสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
และสมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค), สุสานฝังศพ ‘วิลันดา’
หรือฮอลันดา อีกทั้งเขาแดงยังเป็นที่ตั้งของกำแพงเมือง คูเมือง
และป้อมปราการเมืองสมัยสุลต่านสุลัยมาน ชาห์ ซึ่งยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหลายจุด โดยพบทั้งบริเวณบนที่ราบ เชิงเขา และบนเขา ฯลฯ
ทางชมรมฯ ได้เรียกร้อง ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายจากการบุกรุกขุดทำลาย 2. ดำเนินการทางกฏหมายกับกลุ่มผู้กระทำผิด 3. ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินหลวงในพื้นที่ใกล้เคียงเขตโบราณสถาน 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่หลวงใกล้เคียงเขตโบราณสถาน และ 5. ตรวจสอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565
นายวรา จันทร์มณี นายสมเกียรติ ปัญญาใหญ่ กรรมาธิการ 3 คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คณะกรรมาธิการการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีตัวแทน สส.จากพรรคก้าวไกลรับมอบหนังสือ

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด News ไม่ควรพลาด น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> oprst ขอบคุณที่รับชม .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น