• ตุลาคม 26, 2021

ช้างแอฟริกา

ตามปกติแล้ว ช้างแอฟริกา จะมีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่ต…

Read More